Skivmässa

2018-01-28

12:00-16:00 | Dörren 30 kr

ONKEL KÅNKEL LEVER

2018-02 24

18:30-02:30 | Förköp 325 kr | 18 år

Tribunal Vol. 1

2018-04-07

19:00-03:00 | Förköp 300 kr | 18 år

EyeHateGod | Martyrdöd | Bison | Ockultist

2018-04-26

19:00-01:00 | Förköp 275 kr | 18 år